Accountingweb.nl, uitvoering en/of begeleiding
van administratieve processen.
Landelijk advies Vast & voordelig tarief 24/7 online Online partner

Kasboek software / programma

Ondernemingen zijn verplicht een administratie bij te houden. Alles wat u op papier of elektronisch vastlegt over uw onderneming valt onder deze administratie. Bijvoorbeeld:

 • kasadministratie & kassabonnen
 • ontvangen facturen & kopieën van verzonden facturen
 • financiële aantekeningen (zoals inkoopboek & verkoopboek)
 • bank en giroafschriften
 • contracten, overeenkomsten & andere afspraken
 • agenda's & afsprakenboeken
 • correspondentie met uw afnemers & leveranciers
 • (kasboek) software & databestanden

Dat u beschikt over kasboek software is dus vereist voor een gedegen bedrijfsadministratie. Zie het overigens niet als een verplichting, maar meer als een kans om het werk en de administratie voor uzelf gemakkelijk en efficiënt te maken. Een goed kasboek programma verleent u namelijk heel veel inzicht. U hoeft uw bonnen maar in te vullen en het programma doet de rest.

Overzichtelijk

Voor uzelf, degene die uw administratie verzorgt én voor instellingen als De Belastingdienst is het belangrijk om een overzichtelijk inzicht te hebben in de administratie. De administratie laat de ondernemer zien:
hoe het ervoor staat met zijn bedrijf;

 • of hij winst of verlies maakt;
 • of de verkoopprijzen dienen bijgesteld te worden;
 • of de inkoopprijzen te hoog zijn;
 • of er ruimte is om personeel aan te nemen, etc.

Alle gegevens bewaren in een doos of lade is natuurlijk geen goede vorm om de administratie te onderhouden. Bij belastingcontrole is deze 'administratie' ook niet inzichtelijk voor de inspecteur. Voor ieder bedrijf geldt daarom een specifieke opzet van de administratie. Zo ook voor de kasboek administratie, waarbij kasboek software uitstekend kan helpen.

Wat is kasadministratie?

U bergt alle facturen, kassabonnen, kwitanties etc. op van elke betaling en ontvangst die contant gebeurt. Het opbergen dient te gebeuren op datum en aan het eind van iedere maand dient een kopie van uw kasboek hieraan toegevoegd te worden.

Kasboek software

Kasboek software is een online kasboek programma in boekhoudsoftware. Het enige wat u nog moet doen is zelf boeken in het systeem. De kasboekmodule (elektronisch kasboek) van Accountingweb is vanzelfsprekend gekoppeld aan het administratie systeem. Na de keuze verzorgen wij voor u de eventuele conversie en implementatie. U bent verzekerd van een soepele overgang naar het systeem dat u tijd en geld bespaart.

Eenmalig boeken en het systeem de rest laten doen?
Neem contact op voor meer informatie over ons kasboek programma.